Hoe ontvangt u onze nieuwsbrief?U stuurt een mail naar info@kunststichtingvught.nl en vermeldt daarin:

  1. Aanspreektitel (hr/mw/fam)
  2. Voorletters of voornaam
  3. Achternaam
  4. E-mailadres waarop u onze mailings wilt ontvangen.

U ontvangt daarna van ons een mail (meestal binnen een dag,met het verzoek om te bevestigen dat u inderdaad onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Na uw bevestiging staat u op onze mailinglijst.
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in werking sinds 25 mei 2018, geeft u ons hiermee toestemming om de verstrekte gegevens digitaal op te slaan en door te geven aan Mailchimp, het bedrijf dat voor ons de verzending van de nieuwsbrieven verzorgt.
U kunt de Privacy Policy van dat bedrijf hier doorlezen.

Wilt u op enig moment de ontvangst van de nieuwsbrief stopzetten, dan doet u dat door in een van ons ontvangen nieuwsbrief - onderaan die brief - de betreffende link te kiezen.